Stowarzyszenie YAVA

0048 (34) 361 80 56 yava.czest@gmail.com

Inwestuj w Siebie

ciag-po-wer-i-ue-kolor

Projekt „INWESTUJ W SIEBIE! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna
młodzieży z województwa śląskiego”

WND-POWR.01.03.01-00-0191/15

Realizatorzy:

 • Fundacja Imago 
 • Subregion Zachodni: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, raciborski, rybnicki, wodzisławski
 • Stowarzyszenie YAVA 
 • Subregion Północny: Częstochowa, częstochowski, kłobucki, myszkowski
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
 • Subregionu Centralnego: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śl., Ruda Śl., Siemianowice Śl., Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
 • Subregionu Południowego: Bielsko-Biała, bielski, cieszyński, żywiecki.

Do kogo skierowany: osoby między 16 a 29 rokiem życia, spełniające poniższe kryteria:

a) nie pracujący

b) nie kształcący się, tj. nie uczestniczący w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – jedynie w trybie zaocznym;

c) nie szkolący się, tj. nie uczestniczący obecnie w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

ORAZ DODATKOWO JEDEN Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

– młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

– matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

– absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)

– absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków (do roku po opuszczeniu ośrodków).

– matki przebywające w domach samotnej matki

– osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Gdzie: Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski

Działania:

 • rekrutacja – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem
 • doradztwo zawodowe metodą socjodynamiczną i przygotowanie Indywidualnego Planu Działań
 • szkolenia zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendia szkoleniowe, za uczestnictwa w szkoleniach zawodowych
 • 3 miesięczne staże zawodowe – stypendia stażowe
 • dofinansowanie dla pracodawcy na dostosowanie stanowiska pracy
 • wsparcie Opiekuna Klienta w doborze szkoleń, staży i aktywnym poszukiwaniu pracy
 • wsparcie w zakresie poszukiwania pracy po projekcie

W razie ewentualnych pytań proszę dzwonić na poniższy numer w godzinach 9-17.

Koordynator projektu:
kom. +48 531 084 020
e-mail: biuro.yava@gmail.com

Profil FB: https://www.facebook.com/inwestujwsiebieczestochowa

Informacje o projekcie

Harmonogram

Projekt „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 932 300,00 zł

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu IWS