Stowarzyszenie YAVA

0048 (34) 361 80 56 yava.czest@gmail.com

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom ‘YAVA” zostało powołane do życia  15.10.2003 r. Jego zasadniczym celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Chodzi także o zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W sferze działań socjalnych naszym głównym celem  jest zatem dbałość o to, by jednostki i rodziny (zwłaszcza żyjące w trudnych warunkach) miały dostęp do systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. W 2016 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie YAVA.

Logo Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Monika Podgórska – Prezes

Stanisław Kocik – v-ce Prezes

Sylwia Ociepa – Sekretarz

Cele Stowarzyszenia

 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym  dla realizacji i propagowania szeroko pojętej pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, socjalnej, upowszechniania idei przywracania do życia w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi, przyczyniania się do poprawy ich zdrowia i sytuacji materialnej i osobistej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących te działania

  • Działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez poprawę warunków ich leczenia i rehabilitacji,
  • Zapobieganie izolacji społecznej
  • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności rehabilitacyjnej,
  • Promocja i popieranie higieny psychicznej,
  • Ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zjawisk patologicznych

Statut Stowarzyszenia