Nazwa Projektu

#Dzwoń-Jestem

Cel Projektu

Celem naszego projektu jest przeszkolenie osób w zakresie interwencji kryzysowej, w szczególności tej udzielanej przez telefon. Naszą ofertę szkoleniową w pierwszej kolejności kierujemy do organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego, zwłaszcza tych które na co dzień zajmują się pomaganiem i wspieraniem osób w kryzysie. Organizacje pozarządowe dysponują nr telefonami, ponieważ dzięki nim są w stałym kontakcie z podopiecznymi czy klientami, którzy korzystają z ich wsparcia/usług. Planujemy zorganizować 2 szkolenia stacjonarne dla 16 osób każdy moduł 30 godz. oraz 2 szkolenia online w których będzie możliwe uczestnictwo w każdym module do 40 osób. Ta forma pozwoli na wyposażenie w nowe kompetencje i umiejętności w formie profesjonalnego kursu (30 godz.) 112 osób. To wzmocni również potencjał organizacji pozarządowych i zwiększy ich wachlarz wsparcia. Tematyka szkolenia będzie obejmowała: rodzaje kryzysów, pierwszą pomoc w kryzysie, wsparcie za pomocą urządzeń teleinformatycznych, wsparcie osób w różnych stanach kryzysu, dbanie o siebie w pomaganiu. Osoby po odbyciu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów otrzymają certyfikat ukończenia. Szkolenie będzie prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej.

Wartość Projektu

45 400 PLN (w tym 35 800 PLN dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)