Celem głównym projektu jest dostarczenie wysokiej jakości, kompleksowych i profesjonalnych usług asystenckich, opiekuńczych w ramach działalności Interdyscyplinarnego Centrum Opieki Wytchnieniowej HAMAK w gminie Częstochowa oraz powiecie częstochowskim dla 120 (81K i 39M) osób zależnych, niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami otępiennymi, z chorobą Alzheimera i z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów poprzez zapewnienie usług opiekuńczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz przerwy wytchnieniowej, wsparcia środowiskowego, w terminie od 01.09.2022 – 30.06.2023. 

Termin projektu:

2022-09-01 – 2023-06-30

Wartość projektu

1 745 816,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 483 944,10 PLN

Dane kontaktowe:

biuro.yava@gmail.com

Dodatkowe informacje

Interdyscyplinarne Centrum Opieki Wytchnieniowej HAMAK (WND-RPSL.09.02.05-24-013H/20-008)