Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel programu

Projekt pozwala na czasowe odciążenie z codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (240 godz.):  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (14 dni)

Termin realizacji programu

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024 realizowany jest od 01.03.2024 do 31.12.2024.

Wartość programu

828 630,00 PLN (w 100% finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego)

Kontakt w celu uzyskania informacji/zgłoszenia:
Pani Monika Podgórska
tel. 531 084 020
mail: biuro.yava@gmail.com