Badanie

Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zaprasza Państwa do wsparcia inicjatywy jaką jest badanie jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu i psychicznymi. Idea badań tego rodzaju rozpoczęła się w ubiegłym roku od przebadania grupy osób z zaburzeniami narządu wzroku oraz zorganizowania konferencji podsumowującej wyniki badań.

Raport oraz prezentacja wyników w postaci slajdów wraz z ich omówieniem znajdują się w poniższych linkach

Materiały źródłowe

Obecnie chcemy poszerzyć naszą wiedzę w kontekście osób z zaburzeniami psychicznymi i narządu ruchu. Nasze główne cele to:

  • doszerzenie wiedzy w zakresie problematyk w funkcjonowaniu i potrzeb osób z określonymi dysfunkcjami
  • dostarczanie powyższych informacji do przedstawicieli NGO i JST działających na rzecz osób niepełnosprawnych
  • tworzenie działań wychodzących naprzeciw realnym potrzebom osób potrzebujących wsparcia
  • poszerzanie świadomości społecznej i zwalczanie szeroko pojętej „stygmatyzacji”
  • zebranie grona organizacji i instytucji, które poprzez zapoznanie się i ekspozycję własnych narzędzi mogą wzajemnie pomagać w realizacji wspólnych celów

Podstawą do tego jest zebranie jak najszerszego grona wyników. Dlatego kierujemy prośbę do wszystkich osób posiadających dysfunkcję psychiczną lub narządu ruchu o wypełnienie kwestionariusza, oraz wszystkich innych w celu poszerzania informacji o tym badaniu. Jest ono w pełni anonimowe i jego czas zajmuje około 20 minut.

Linki do kwestionariuszy:

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content