Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach

Celem projektu jest zbudowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, opartego na koncepcji ekosystemowej, który uwzględni indywidualne potrzeby i oczekiwania osób chorujących i ich otoczenia.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

  • Konsultacje lekarza psychiatry;
  • Terapia indywidualna i rodzinna;
  • Terapia grupowa;
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  • Usługi asystenta osobistego;
  • Usługi trenera pracy.

Lokalny Zespół Wsparcia Zdrowia Psychicznego:

Al. Pokoju 14

42-200 Częstochowa

Lokal Zakładu Aktywności Zawodowej Yava

Dodatkowe informacje

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, POWR 04.01.00 – IZ/00-00-014/17 Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content