INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA ŚDS

W związku z zaleceniem Wojewody Śląskiego zostaje wydłużony okres zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy do dnia 24.04.2020 roku.  Pracownicy placówki są w tzw. gotowości i świadczą usługi w formie środowiskowej.

Osoby samotne objęte są wsparciem środowiskowym  m.in będą miały dowożony  codziennie obiad. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w listę z nazwiskami, adresami oraz telefonami podopiecznych, tak aby w każdej chwili była możliwa szybka reakcja oraz uruchomiona pomoc i wsparcie, ponieważ nasi podopieczni są osobami  z zaburzeniami psychicznymi i w różnej fazie choroby. Podopieczni mają również  możliwość stałego kontaktu z poszczególnymi pracownikami, którzy na czas zamknięcia placówki świadczą opiekę i nadzór nad nimi. Została również wprowadzona instrukcja udzielania bezpośredniego wsparcia celu zminimalizowania możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Udzielane jest wsparcie telefoniczne:

  1. w dniu robocze w godz. 9.00-12.00 pod nr  tel. 34 361 80 56
  2. przez cały tydzień w godz. 9.00- 20.00 pod nr tel. 531 084 020

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content