Informator dla osób niepełnosprawnych

Link do informatora: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Informator… powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zebraliśmy w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.

W Informatorze… wyjaśniliśmy także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówiliśmy zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. Przybliżyliśmy również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet, bez wychodzenia z domu. Służy temu System Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW), dostępny na stronie sow.pfron.org.pl.

Na prośbę środowiska osób z niepełnosprawnością w Informatorze… zamiast ustawowego terminu „osoba niepełnosprawna” używamy sformułowania „osoba z niepełnosprawnością”.

Link do informatora: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content