Inwestuj w Siebie

Projekt „INWESTUJ W SIEBIE! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” POWR.01.03.01-00-0191/15

Realizatorzy

 • Fundacja Imago
 • Subregion Zachodni: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, raciborski, rybnicki, wodzisławski
 • Stowarzyszenie YAVA
 • Subregion Północny: Częstochowa, częstochowski, kłobucki, myszkowski
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
 • Subregionu Centralnego: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śl., Ruda Śl., Siemianowice Śl., Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
 • Subregionu Południowego: Bielsko-Biała, bielski, cieszyński, żywiecki.

Do kogo skierowany?

osoby między 16 a 29 rokiem życia, spełniające poniższe kryteria:

 • nie pracujący
 • nie kształcący się, tj. nie uczestniczący w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – jedynie w trybie zaocznym
 • nie szkolący się, tj. nie uczestniczący obecnie w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Dodatkowe warunki:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków (do roku po opuszczeniu ośrodków)
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Miejsce realizacji

Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski

Działania

 • rekrutacja – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem
 • doradztwo zawodowe metodą socjodynamiczną i przygotowanie Indywidualnego Planu Działań
 • szkolenia zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendia szkoleniowe, za uczestnictwa w szkoleniach zawodowych
 • 3 miesięczne staże zawodowe – stypendia stażowe
 • dofinansowanie dla pracodawcy na dostosowanie stanowiska pracy
 • wsparcie Opiekuna Klienta w doborze szkoleń, staży i aktywnym poszukiwaniu pracy
 • wsparcie w zakresie poszukiwania pracy po projekcie

Szczegółowe informacje

W razie ewentualnych pytań proszę dzwonić na poniższy numer w godzinach 9-17.

Koordynator projektu:

kom. +48 531 084 020

e-mail: biuro.yava@gmail.com

Projekt „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład Unii Europejskiej w projekt: 932 300,00 zł

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content