Oferta pracy dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie YAVA ramach projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” poszukuje asystentów osobistych.

Wymagania

  1. Wykształcenie średnie, potwierdzone doświadczenie np. zatrudnienie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, wolontariat
  2. Niekaralność

Wymagania dodatkowe:

  1. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
  2. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
  3. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi
  4. Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi

Dodatkowe informacje

Realizacja usługi: maj 2019 -czerwiec 2020 r.

Liczba godz. do realizacji: około 1250

Zakres pracy

Osobisty lub personalny asystent jest wykonawcą woli i poleceń osoby niepełnosprawnej. Jego obowiązki wykraczają poza sferę oficjalną, a wkraczają w obszar bardziej osobisty.

Asystentura obejmuje także wszystkie inne czynności niezbędne do zapewnienia osobie niepełnosprawnej niezależności, czyli pomoc w obsłudze konta bankowego, opieka nad dziećmi, wypełnianie wolnego czasu, towarzyszenie swojemu podopiecznemu nie tylko w trakcie oficjalnych wizyt w urzędach, ale także podczas wyjścia do kina, teatru czy wyjazdu na wakacyjny wypoczynek.

Personalny asystent powinien także wprowadzać osobę niepełnosprawną do społeczności, ułatwiać jej kontakt z otoczeniem. W przypadku osób niewidzących bądź niesłyszących taka asystentura wymaga dodatkowych umiejętności, przede wszystkim posługiwania się językiem migowym bądź innymi alternatywnymi środkami komunikacji.

Funkcje asystenta osobistego danej osoby niepełnosprawnej wyznaczają sami niepełnosprawni, zależą od ich potrzeb i decyzji. Nadrzędnym celem asystenta powinno być zapewnienie podopiecznemu nieskrępowanego funkcjonowania w życiu prywatnym oraz zawodowym, a ponadto umożliwianie mu wykonywanie takich czynności, jakie podejmowałby, gdyby był osobą w pełni sprawną. Co więcej, to sama osoba niepełnosprawna jest pracodawcą i usługobiorcą. Ma prawo wybierać spośród kandydatów zapisanych w odpowiedniej bazie danych, zatrudniać i zwalniać według własnego uznania.

Zapewniamy

  1. 2 szkolenia dla asystentów
  2. udział w 2 sesjach superwizji grupowej
  3. udział w bieżącym monitoringu jakości pracy oraz w procesie ewaluacji
  4. ubezpieczenie

Etapy rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony lub pobrać formularz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia YAVA. Przesłać cv na adres: biuro.yava@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia YAVA, ul. Lakowa 101 w Częstochowie.

Ocena formularza rekrutacyjnego

Rozmowa z wybranymi kandydatami

Zgłoszenia będą przyjmowane 10 maja 2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie przekazana wszystkim oferentom telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje

W ofercie proszę podać stawkę godzinową (x zł/godz)

Kryterium oceny ofert:

suma pkt. 100, w tym 49 pkt kwalifikacje, doświadczenie, 51 pkt cena

Materiały do pobrania

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content