Oferta pracy dla Psychologa

Stowarzyszenie YAVA ramach projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” poszukuje psychologów.

Dodatkowe informacje

Realizacja usługi: maj 2019 -czerwiec 2020 r.

Liczba godz. do realizacji: 30 h/m-c

Zakres pracy

  • wsparcie osób z niepełnosprawnością – spotkania/sesje indywidualne
  • konsultacje
  • terapia rodzinna
  • terapia indywidualna
  • wsparcie otoczenia i opiekunów osób z niepełnosprawnością – spotkania/sesje indywidualne
  • inne zadania zgodne z charakterystyką pracy psychologa

Etapy rekrutacji

  • Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony lub pobrać formularz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia YAVA. Przesłać cv na adres: biuro.yava@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia YAVA, ul. Lakowa 101 w Częstochowie
  • Ocena formularza rekrutacyjnego
  • Rozmowa z wybranymi kandydatami

Zgłoszenia będą przyjmowane 10 maja 2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie przekazana wszystkim oferentom telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje

W ofercie proszę podać stawkę godzinową (x zł/godz)

Kryterium oceny ofert: suma pkt. 100, w tym 49 pkt kwalifikacje, doświadczenie, 51 pkt cena

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content