Oferta pracy dla Specjalisty (coacha, os. prowadzących grupy wsparcia)

Stowarzyszenie YAVA ramach projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” poszukuje specjalistów (coach’ów, osób prowadzących grupy wsparcia).

Dodatkowe informacje

Realizacja usługi: maj 2019 -czerwiec 2020 r.

Liczba godz. do realizacji: 4 h/m-c grupa wsparcia

Sesje indywidualne z coachem 6 godz./os

Zakres pracy

Zadaniem Coacha/specjalisty prowadzącym grupy wsparcia jest:

  1. pomoc w poruszaniu się Uczestnikom/czkom projektu na rynku pracy i nabycia niezbędnych umiejętności oraz kompetencji do tego potrzebnych
  2. rozwój kompetencji kluczowych we wspieraniu rozwoju zawodowego Uczestnika/ czki projektu
  3. praca nad zwiększeniem motywacji uczestników projektu do rozwoju aktywności zawodowej
  4. konstruktywne wspieranie Uczestników/ czek projektu w osiąganiu zamierzonych celów
  5. inicjowanie do osiągania coraz lepszych efektów i bardziej ambitnych celów
  6. identyfikacja zasobów Uczestnika/ czki projektu
  7. wzmacnianie samodzielności, mocnych stron Uczestników/ cze projektu

Etapy rekrutacji

  • Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony lub pobrać formularz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia YAVA. Przesłać cv na adres: biuro.yava@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia YAVA, ul. Lakowa 101 w Częstochowie
  • Ocena formularza rekrutacyjnego
  • Rozmowa z wybranymi kandydatami

Zgłoszenia będą przyjmowane 10 maja 2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie przekazana wszystkim oferentom telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje

W ofercie proszę podać stawkę godzinową (x zł/godz)

Kryterium oceny ofert: suma pkt. 100, w tym 49 pkt kwalifikacje, doświadczenie, 51 pkt cena

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content