Oferta pracy dla Specjalisty ds. obsługi klienta

Stowarzyszenie YAVA ramach projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” poszukuje specjalisty ds. obsługi klienta.

Dodatkowe informacje

  • Realizacja usługi w okresie maj 2019 – czerwiec 2020

Zakres pracy

Organizacja i bieżący nadzór nad realizacją usług w zakresie asystentury osobistej dla okresie maj 2019 –czerwiec 2020 r. (w tym m.in. diagnoza potrzeb klientów, przyjmowanie zamówień, definiowanie czynności, przydzielanie asystentów, dopasowanie usług do potrzeb i oczekiwań klienta, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych) w lokalizacji wskazanej przez Stowarzyszenie YAVA.

Zapewniamy

Udział w bieżącym monitoringu jakości pracy oraz w procesie ewaluacji

Etapy rekrutacji

  • Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony lub pobrać formularz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia YAVA. Przesłać cv na adres: biuro.yava@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia YAVA, ul. Lakowa 101 w Częstochowie
  • Ocena formularza rekrutacyjnego
  • Rozmowa z wybranymi kandydatami

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 maja 2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie przekazana wszystkim oferentom telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje

W ofercie proszę podać stawkę godzinową (x zł/godz)

Kryterium oceny ofert: suma pkt. 100, w tym 49 pkt kwalifikacje, doświadczenie, 51 pkt cena

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content