Ogłoszenie dotyczące specjalistycznych usług w ramach projektu „Ekosystemy”

Stowarzyszenie YAVA ramach projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” poszukuje osób do świadczenia asystenckich usług specjalistycznych.

Dodatkowe informacje

  • Realizacja usługi: maj 2019 -czerwiec 2020 r.
  • Liczba godz. do realizacji: 1000

Zakres pracy

Realizacja usług specjalistycznej dla 10 klientów w okresie maj 2019- czerwiec 2020 r. (m.in. wsparcie pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne) w lokalizacji wskazanej przez Stowarzyszenie YAVA.

Zapewniamy

  1. udział w bieżącym monitoringu jakości pracy oraz w procesie ewaluacji
  2. ubezpieczenie

Etapy rekrutacji

  • należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony lub pobrać formularz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia YAVA. Przesłać cv na adres: biuro.yava@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia YAVA, ul. Lakowa 101 w Częstochowie
  • Ocena formularza rekrutacyjnego
  • Rozmowa z wybranymi kandydatami

Zgłoszenia będą przyjmowane 10 maja 2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie przekazana wszystkim oferentom telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje

W ofercie proszę podać stawkę godzinową (x zł/godz)

Kryterium oceny ofert: suma pkt. 100, w tym 49 pkt kwalifikacje, doświadczenie, 51 pkt cena

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content