Planer Mojego Życia – podsumowanie

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego: Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: Profilaktyki uniwersalnej/selektywnej 

Zadanie: Planer mojego życia

Projekt był odpowiedzią na cele strategiczne. Jeżeli chcemy dokonać zmiany w jakimś obszarze naszego życia to znaczy, że chcąc zmieniać się w jakimś obszarze, dokonujemy analizy, jaki wpływ będzie miała ta zmiana na inne obszary naszego życia.  Wykorzystując Planer, każdy samodzielnie  mógł dokonywać zmiany w określonym dla niego obszarze, planując kroki i działania wykorzystując ćwiczenia i wskazówki zawarte w planerze. Planer oprócz ćwiczeń rozwojowych oraz ćwiczeń ruchowych,  zawierał informacje, które pomogą w dokonywaniu zmiany.  Człowiek, który uświadomi sobie swoje wartości, często komunikuje się lepiej, potrafi budować silniejsze relacje, skuteczniej osiągać cele. Co oznacza, że świadomość swoich wartości ma wpływ na wszystkie sfery życia, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Wszystko o czym człowiek decyduje, podlega ciągłym zmianą. 

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content