Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Od 1 września 2022 realizujemy projekt związany z pomocą osobom z niepełnosprawności z Ukrainy

Celem głównym zadania jest zapewnienie godnych warunków bytowych, pomoc w uzyskaniu
polskiego statusu osoby niepełnosprawnej, aktywizacja zawodowa, integracja, aktywizacja
społeczna obywateli, wsparcie psychologiczno-terapeutyczno-rehabilitacyjne, wsparcie
pielęgniarskie osób z niepełnosprawnością z Ukrainy oraz osób im towarzyszących, którzy legalnie
przebywają w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a którzy
spotykają się z trudnościami m.in. z barierą finansową, integracyjną i ze znalezieniem zatrudnienia.

W ramach zadania dbamy m.in. o dostawy żywności, umożliwienie skorzystania z pomocy psychologów, rehabilitantów czy pomocy prawnej. Dzięki otrzymanym środkom możemy też pomóc w tłumaczeniu ważnych dokumentów oraz zapewnić asystentów pomagających odnaleźć się naszym Gościom w nowej sytuacji!

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content