Projekt Adapter

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zatrudnialności osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia przez co najmniej trzy podmioty (w tym 1 ZAZ oraz 2 przedsiębiorstwa) poprzez adaptację i wdrożenie rozwiązań technologicznych z zakresu technologii wspomagających pracę osób z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu realnie podniesie jakość i skuteczność działań dla ON przez podmioty objęte wsparciem w ramach projektu. Dzięki realizacji projektu IU uzyskają zdolność do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez wdrożenie rozwiązania technologicznego dostosowującego stanowiska pracy (maszyny do szycia) do możliwości ONR. Ponadto ZAZ pozyska możliwość rozszerzenia
oferowanego w ramach działań statutowych wsparcia dla ON w zakresie aktywizacji zawodowej i podnoszenia ich kwalifikacji.

Termin projektu:

2020/11/01 – 2021/10/31

Wartość projektu

98 198.30 PLN

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie YAVA
ul. Lakowa 101, Częstochowa 42-280
www.yava.czest.pl
Monika Podgórska (monikapodgorska3@gmail.com)

Partnerzy:

Partner międzynarodowy:
Moovingmood (FIT and SIT SL)
Avenida Ernest LLuch 32, 08302 Mataro, Hiszpania
www.movingmood.com
Rut Turro (rut@moovingmood.com)

Partner krajowy:
Fundacja Imago
ul. Hallera 123, Wrocław 53-201
www.fundacjaimago.pl
Magdalena Stempska (magda.stempska@fundacjaimago.pl)

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content