Projekt „Spinacz”

Projekt „Spinacz” to – skrzynka narzędziowa z wieloma elementami, zadaniami, instrukcjami w formie słownej i obrazkowej. Zadaniem „Spinacza” jest określenie możliwych czynności/ prac przynależnych do danych zawodów, jakie osoba z niepełnosprawnością intelektualną może wykonywać. Wyniki z testów pomogą w realnym dostosowaniu stanowiska pracy do posiadanych umiejętności wykonawczych.

Narzędzie może być stosowane w czasie procesu rekrutacji w firmach, ZAZ lub w szkołach specjalnych, różni się od testów, tym, że określamy czynności wykonawcze, a nie preferencje zawodowe.

Z doświadczeń w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wynika, że OzN chcą podjąć pracę, niestety testy jakie są proponowane w czasie rekrutacji, w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną nie pokazują ich umiejętności wykonawczych, manualnych, umiejętności jakie posiadają. To powoduje, że trudno jest takim osobom dostosować stanowisko pracy i często skazuje się je z tego powodu na wykluczenie. W trakcie rekrutacji do Zakładu Aktywności Zawodowej (listopad 2016 r.) okazało się, iż posiadane wykształcenie udokumentowane stosownymi świadectwami, jak i dyplomami nie przekładają się na umiejętności praktyczne osób rekrutowanych. I tak młoda 23 letnia kobieta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku z zawodu jest kucharzem. Osoba ta chce podjąć zatrudnienie, jest zmotywowana do pracy i wtedy powstaje pytanie, na jakim stanowisku taka osoba powinna być zatrudniona?

Narzędzie zostanie zastosowane przy rekrutacji celem sprawdzenia umiejętności wykonawczych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

ELEMENTY NARZĘDZIA „SPINACZ”:

 1. Etap rozmowy przygotowawczej: przekazanie informacji badanemu w jaki jest cel spotkania, co będzie się działo i w jaki sposób, jakie będą kolejne etapy, jakie są zasady oraz pozytywne konsekwencje przeprowadzonego badania. Osoba przystępując do badania podpisuje zgodę, czyli tzw. kontrakt, w którym są spisane wszystkie informacje.
 2. Formularz wstępny: ankieta przeprowadzana przed badaniem określająca zainteresowania osoby, formy spędzania czasu wolnego, jak odpoczywa, jakie czynności wykonuje w ciągu dnia. Wstępne rozeznanie umożliwi ukierunkowane obszaru dalszego badania kompetencji wykonawczych.
 3. Skrzynka drewniana/narzędziowa, która będzie się składała z takich elementów jak:
  • elementów wykorzystywanych w pracach rękodzielniczych: papier, nożyczki, klej, farby, nici, plastelina, kalka, dziurkacz, dziurkacz ozdobny, pistolet do kleju, klej, guziki, materiał, szablony gotowe, płytki szklane,
  • elementy wykorzystywane w pracy nakładczej: urządzenie do tworzenia klamerek do bielizny ( klamerki, sprężynki); szablony do składania (torebki, koperty ) wraz z elementami zdobniczymi; sortowanie elementów (pakowanie zgodnie ze specyfikacją w określone pudełeczka, torebki, naklejanie etykiet); kontrola jakości produktów (oddzielanie uszkodzonych elementów od dobrych); sortowanie klocków zgodnie ze specyfikacją o różnej liczbie elementów w opakowaniu,
  • element/ testy z zakresu samoobsługi/samoświadomości: czytanie instrukcji słownej i rozumienie, czytanie instrukcji obrazkowej i rozumienie, ćwiczenia pamięciowe, odczytywanie znaczeń piktogramów, znajomość zasad BHP, praca pod presja czasu, zmiana sekwencji pracy, pieniądze (liczenie, rozróżnianie, wydawanie).
 4. Instrukcja słowna dla badanego: dostosowana do predyspozycji psychofizycznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu trudności.
 5. Instrukcja obrazkowa dla badanego: dostosowana do predyspozycji psychofizycznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób, które nie potrafią czytać) o różnym stopniu trudności.
 6. Arkusze badań wraz z instrukcją. Zestaw dla osoby badającej (pedagoga, doradcy zawodowego, psychologa), w jaki sposób przeprowadzić badanie, jakie czynności po kolei powinny wystąpić, jakie elementy trudności mogą się pojawić i jak należy wtedy postępować.
 7. Arkusz opinii – do wpisywania odpowiedzi w czasie przeprowadzonego badania.
 8. Certyfikat: druk z opisem, jakie osoba badana posiada kompetencje wykonawcze wraz z informacją na jaki stanowisku lub przy wykonywaniu jakich czynności najlepiej się sprawdzi.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content