#Przełącznik

W ramach projektu „#Włącznik” chcemy objąć nie tylko wsparciem medyczno-diagnostycznym, ale dać wsparcie emocjonalne dzieciom i młodzieży z Ukrainy i z Polski poprzez zajęcia włączające z wykorzystaniem elementów arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Poprzez te zajęcia chcemy pokazać jak troszczyć się o dzieci i młodzież, jak je wspierać, jak radzić sobie z lękiem, jak z nimi rozmawiać. Istotne jest, aby stworzyć przestrzeń do takich rozmów o emocjach, o strachu, o uczuciach poprzez działania arteterapeutyczne. Bo tłumienie uczuć, chowanie to cierpienie, które męczy w środku, dusi, przytłacza. Obecnie w obliczu wydarzeńwojny, istotne jest aby wspierać i rozmawiać z dziećmi, jak i młodzieżą o sytuacji kryzysowej, o trudnych wydarzeniach. Podczas bardzo silnych emocjonalnie, stresujących sytuacji nasz mózg „przełącza się” na automatyczne działanie. Aktywność obszarów odpowiedzialnych za refleksyjne myślenie i przetwarzanie tego, co się dzieje w zagrażającej sytuacji, jest w tym momencie zbędna (bo opóźniająca natychmiastową reakcję). Zaczynają one działać dopiero wtedy, gdy niebezpieczeństwa już nie ma. Za pomocą sztuki natomiast można opowiedzieć swoją historię, nie używając słów. Podczas procesu tworzenia, gdy dzieło zaczyna przybierać wymowną formę, terapeuci pomagają werbalizować to, co ono przedstawia. Tym sposobem trauma zaczyna być uświadamiana, przetwarzana i możliwa do wyartykułowania. W zajęciach poprzez sztukę nie jest bariera język werbalny, ale skupienie przekierowujemy na wytwory, na obrazy, na stworzone dzieła, na ekspresję ruchowa. Możemy poprzez te wszystkie formy unaocznić nasz lęk, strach, wyrazić emocje zapisane w ciele. Ważna jest „uważność’ w przekazywaniu informacji, dziecko i młodzież mają prawo czuć niepokój, ma prawo do własnego przezywania, ale z naszej strony istotne jest to, aby zapewnić przestrzeń do bezpiecznego i
stabilnego „doświadczania” tych uczuć i trudnych emocji. Dzieci i młodzież mogą różnie się zachowywać, a pod tzw. „trudnym zachowaniem”, przeważnie kryje się cierpienie- myśli, emocje, doświadczenia, z którymi młodzi ludzie nie mogą sobie poradzić. Istotne jest, aby to zauważyć, a sztuka jest językiem dostępnym dla wszystkich i najlepszym środkiem wyrazu ukrytych emocji.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content