Uważajcie na siebie!

Koronawirus. Stowarzyszenie Yava w Częstochowie zamyka swoje ośrodki, ale nadal pomaga. W związku z zaleceniem wojewody do odwołania zostały zamknięte Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera – prowadzone w Częstochowie przez stowarzyszenie Yava. Nie oznacza to, że podopieczni zostaną bez wsparcia.

Pracownicy domu samopomocy będą świadczyć usługi w formie środowiskowej. Np. samotni podopieczni będą mieli dowożony obiad.

Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w listę z nazwiskami, adresami oraz telefonami podopiecznych tak, aby w każdej chwili była możliwa szybka reakcja oraz uruchomiona pomoc i wsparcie, ponieważ nasi podopieczni są osobami z zaburzeniami psychicznymi i w różnej fazie choroby. Podopieczni mają również możliwość stałego kontaktu z poszczególnymi pracownikami, którzy na czas zamknięcia placówki świadczą opiekę i nadzór nad nimi – informuje prezes Stowarzyszenie Yava Monika Podgórska.

Dodatkowe informacje

kom. +48 507 053 834

e-mail: biuro@yava.czest.pl

Materiały źródłowe

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content