Zlot Asystentów i Ogólnopolska Konferencja

Zapraszamy na

II Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

18 października 2013 r.

połączony z

I Ogólnopolską Konferencją dla Asystentów Rodziny

„Akademia Tolerancji” – praca z rodziną z osobą z zaburzeniami psychicznymi

19-20 października 2013 r.

 

Centrum Kongresowe Akademii Polonijnej w Częstochowie

ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa

Komunikat

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowy zawód – asystenta rodziny. W wielu gminach są zatrudniane osoby na tych stanowiskach. Istnieje potrzeba dyskusji nad rolą i zadaniami oraz warunkami pracy asystenta rodziny oraz wymiany doświadczeń  i dokształcania się osób wykonujących ten zawód. Wsparciem mogą tu służyć naukowcy oraz asystenci rodziny, którzy mają dłuższy staż pracy w pilotażowych projektach z zakresu asystentury rodziny, od 2006 roku realizowanych w różnych częściach kraju.

Celem II Zlotu Asystentów Rodziny oraz I Konferencji w ramach „Akademii Tolerancji”- dotyczącej pracy rodziną z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest zarówno poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej i wiele innych sprzężonych ze sobą problemów, jak i integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny. Zlot, jak i Konferencja mają służyć dyskusji na temat wielowymiarowości pracy z rodziną z wieloma problemami, w tym z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, formułowanych i wypracowanych w jej obszarze założeń, celów, metod, powiązań z oczekiwaniami zawodowej praktyki, jak również czynników sprzyjających i utrudniających skuteczne zaspokajanie potrzeb beneficjentów.

 

Organizatorami spotkania są Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi „YAVA” oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie.

W komitecie organizacyjnym jest m.in. dr Izabela Krasiejko, badaczka, nauczyciel akademicki i autorka uznanych książek i artykułów dotyczących pracy z rodziną oraz mgr Monika Podgórska.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Częstochowy

Patronatem medialnym Zlot objęły redakcje „Problemów Społecznych” i portalu www.ops.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content