Akademia Tolerancji

ministerstwo_pacy_polityki

projekt dofinansowywany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

termin realizacji 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r.

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (World Federation of Mental Health) szacuje, że około 12 procent światowej populacji cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Zaburzenia psychiczne to choroba, która odbija się na całym życiu osoby nią dotkniętej oraz jej najbliższych, przyjaciół oraz otoczenia w którym żyje. Choroba psychiczna przyczynia się do zaburzenia relacji w rodzinie, pogorszeniu funkcjonowania w pracy, zerwaniu więzi społecznych. Osoba zmagająca się z psychicznymi zaburzeniami jest izolowana przez swoje środowisko. Jednym z głównych problemów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego z jakimi zmagają się wszystkie kraje na świecie, jest zbyt późne postawienie diagnozy oraz brak właściwej opieki medycznej i społecznej, wobec osób dotkniętych chorobą psychiczną. Ponad połowa wszystkich osób cierpiących na zaburzenia psychiczne nie jest w ogóle leczona. O ile osoba, która doświadcza choroby fizycznej nie ma większego problemu z szukaniem pomocy, o tyle w przypadku zaburzeń psychicznych ludzie nie tylko nie szukają pomocy, ale wręcz wycofują się z życia, zamykają w swoim świecie, skazując się tym samym na samotność w swoim cierpieniu. Nie bez winy jest środowisko, w którym żyją oraz rodzina. Brak wiedzy na temat chorób psychicznych, nietolerancja oraz strach powodują, że odsuwają się od chorego uważając, że w przypadku choroby psychicznej ciężar sprawowania opieki i leczenia powinien przejąć system socjalno – zdrowotny państwa. Chorzy pozbawieni wsparcia oraz zrozumienia rodziny i przyjaciół, jeszcze bardziej pogrążają się w chorobie, tracąc cały sens i radość życia. A przecież zaburzenia psychiczne to choroba, jak każda inna, którą można i trzeba leczyć. W dzisiejszych czasach, dzięki rozwojowi medycyny, środki jakimi dysponujemy powodują, że osoba chora psychicznie może świetnie funkcjonować w swojej rodzinie, środowisku czy pracy. Jedynym warunkiem jest akceptacja jej choroby i życzliwość ludzi z najbliższego otoczenia.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom w okresie 01.08.2013 r. a 31.12.2013 r. zrealizujemy projekt „AKADEMIA TOLERANCJI”,  którego istotą jest szeroka informacja i propagowanie działań na rzez osób  z zaburzeniami psychicznymi.  Realizowane działania są  tożsame z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Miejskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011-2015  i spełniają oczekiwania i potrzeby społeczeństwa lokalnego. Korelacja działań na wielu płaszczyznach pozwoli na wypracowanie takiej formy, której rezultaty będą przyczyniały się do zorganizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym, wykorzystując potencjał dialogu społecznego na rzecz włączania społecznego tych osób i wyposażenia ich w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej dostępnych członkom społeczności, w której żyją osoby z zaburzeniami psychicznymi i z upośledzeniem umysłowym.

Celem projektu „AKADEMIA TOLERANCJI” jest promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:

  1. Tworzenie lokalnych projektów  i programów związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem różnorodnych ofert oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, wykorzystując potencjał dialogu społecznego na rzecz włączania tych osób i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające  im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej dostępnych społeczności, w której żyją osoby z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
  3. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego.
  4. Informowanie o instytucjach, organizacjach działających i pomagających w kryzysach.

Jednocześnie  kontynuujemy realizację programu  w ramach istniejącej w Częstochowie „Sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Sieć powstała w latach 2003-2009 w ramach Programu Ministerstwa Polityki Społecznej na rzecz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.  Stworzony moduł z zakresu pomocy społecznej w pełni zaspokoi ideę psychiatrii humanistycznej mówiącą o tym, że zadaniem opieki nad osobą chorą psychicznie i niepełnosprawną intelektualnie jest jak najdłuższe utrzymanie jej we własnym środowisku społecznym i zawodowym.

Obecnie zostały zrealizowane następujące działania:

  1. Szkolenie specjalistyczne dla asystentów rodzin.
  2. Wspólnie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie – I Ogólnopolska Konferencja
  3. I grupa 14 osobowa odbyła cykl warsztatów wraz z poradnictwem psychologiczno-prawnym.
  4. Trwają warsztaty teatralne.
  5. Kolejne grupy biorą udział w warsztatach integracyjnyc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content