ISTOTA PSYCHIATRII

W Psychiatria-1.jpg sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja „Społeczny wymiar psychiatrii”.   W zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „Yava” oraz Wydział Zdrowia Urzędu Miasta spotkaniu uczestniczyli pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, a także członkowie Miejskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego i przedstawiciele Rady Miasta Częstochowy.
Zgromadzeni wysłuchali wystąpień dotyczących m.in. kierunków rozwoju psychiatrii, uzależnień, form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ochrony zdrowia psychicznego w działalności poradni psychologiczno–pedagogicznej, czy działalności organizacji pozarządowych w zakresie opieki psychiatrycznej. Konferencja zainaugurowała Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego główne założenia zostały przedstawione uczestnikom spotkania. – W uchwalonym przez radnych Programie położono nacisk na budowanie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami, które współuczestniczą w ochronie zdrowia psychicznego. Mam nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do takiej efektywnej współpracy, a dyskusja doprowadzi do wypracowania dobrych rozwiązań w sferze zdrowia psychicznego – mówił zastępca prezydenta Częstochowy Przemysław Koperski. W ciągu roku ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego. Od 1997 do 2009 roku prawie dwukrotnie wzrosła liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że na zaburzenia psychiczne cierpi ponad 450 milionów ludzi. O wiele więcej ma problemy psychiczne. Choroba psychiczna przyczynia się do zaburzenia relacji w rodzinie, pogorszenia funkcjonowania w pracy, zerwania więzi społecznych. Często osoba zmagająca się z psychicznymi zaburzeniami jest izolowana przez swoje środowisko. Późna diagnoza, brak właściwej opieki medycznej i społecznej, to główny problem dotyczący ochrony zdrowia psychicznego. Ponad połowa osób cierpiących na zaburzenia psychiczne nie jest w ogóle leczona. Chorzy nie tylko nie szukają pomocy, ale wręcz wycofują się z życia, zamykają w swoim świecie, skazując się tym samym na samotność w swoim cierpieniu. Brak wiedzy na temat chorób psychicznych, nietolerancja oraz strach powodują, że bliscy odsuwają się od chorego. Tymczasem dzięki współczesnej medycynie, osoba chora psychicznie może świetnie funkcjonować w swojej rodzinie, środowisku czy pracy.

Autor: Łukasz Stacherczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content