Ruszamy z nowym programem

Informujemy, że Stowarzyszenie „YAVA” w miesiącu sierpniu pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wyniku rozstrzygniętego konkursu  na realizacje projektu „PROSUM EGO”, którego celem jest promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:

  1. Upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
  2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego.
  3. Informowanie o instytucjach, organizacjach działających i pomagających w kryzysach.

Do udziału w projekcie ”PROSUM EGO” zapraszamy osoby z zaburzeniami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym oraz otoczenie tych osób.  Projekt „PROSUM EGO” jest kontynuacją programu „METAMORFOZA”, który zapoczątkował organizacje i funkcjonowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Częstochowie. W ramach projektu będą organizowane:

  • warsztaty
  • konsultacje
  • poradnictwo
  • zostaną przeprowadzone badania ankietowe oraz wydany biuletyn.Całość zostanie podsumowana konferencją.

W realizację projektu zaangażowały się m.in.:

  • Urząd Miasta Częstochowy Wydział Zdrowia
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
  • Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica w Częstochowie

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content