Żywioły Duszy 2014

Od 10 czerwca 2014 r.  Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA” w Częstochowie realizuje projekt dofinansowywany z funduszy Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego pt.: „Żywioły Duszy’ – przeprowadzanie kampanii społecznej.
Projekt pn.: „Żywioły Duszy” skierowany jest do osób  z zaburzeniami psychicznymi i do otoczenia tych osób. Istotą projektu jest tworzenie i organizowanie działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz osób   z zaburzeniami psychicznymi, przywracania  ich do funkcjonowania w lokalnym środowisku zamieszkania, pobytu, a także zwiększenia ich integracji społecznej.
Projekt będzie realizowany w ramach trzech modułów:
1. Aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez  szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych i zwiększenia kompetencji osobistych.
2. Wzmocnienie osób z najbliższego otoczenia  poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.
3.  Kontynuacja kampanii społecznej zainaugurowanej w 2013 roku pt. „Żywioły Duszy”
Realizowane działania będą nie tylko tożsame z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, Śląskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020  oraz Miejskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011-2015, ale  będą spełniały oczekiwania i potrzeby społeczeństwa lokalnego.

Galeria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content